Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat 1.1.2017

Elinkustannusindeksi nousi lokakuusta 2015 lokakuuhun 2016 0,47 prosenttia.
Eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannusindeksiin annetussa laissa (583/2008)
määriteltyjä elatusapuja, korvauksia ja elatustukia nostetaan 0,47€ 1.1.2017 lukien.

Merkinnän indeksikorotuksesta elatussopimukseen tekee sosiaalitoimiston
toimistosihteeri Taru Leime, osoite Härkätie 5, 31500 Koski Tl, puh. 02-4844 1127.
Kela ja ulosottoviranomainen laskevat indeksikorotuksen viran puolesta.

Kosken Tl sosiaalilautakunta
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.