Yhteystiedot

Kosken Tl kunta
Härkätie 5
31500 Koski Tl

Puh. (02) 484 410

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@koski.fi

Keskustan live-kamera

Tapahtumakalenteri

Julkaistu: 09.05.2017 Muumien Retkeilykoulu 13.05.2017

Julkaistu: 24.05.2017 Kevätkonsertti 28.05.2017

Julkaistu: 24.04.2017 Ruokakoulu 8-12-vuotiaille 05.06.2017

Näytä kaikki tapahtumat

Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat 1.1.2017

Elinkustannusindeksi nousi lokakuusta 2015 lokakuuhun 2016 0,47 prosenttia.
Eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannusindeksiin annetussa laissa (583/2008)
määriteltyjä elatusapuja, korvauksia ja elatustukia nostetaan 0,47€ 1.1.2017 lukien.

Merkinnän indeksikorotuksesta elatussopimukseen tekee sosiaalitoimiston
toimistosihteeri Taru Leime, osoite Härkätie 5, 31500 Koski Tl, puh. 02-4844 1127.
Kela ja ulosottoviranomainen laskevat indeksikorotuksen viran puolesta.

Kosken Tl sosiaalilautakunta
Intra | © 2012 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.