Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki on vahvistettu 29.12.2016 ja se tulee voimaan 1.3.2017 alkaen.

Enimmäismaksu on 290 euroa kuten nykyisinkin. Alin perittävä maksu on jatkossakin 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu muuttuu siten, että maksu on enintään 90 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 261 euroa. Seuraavien lasten maksu on edelleen 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 58 euroa.

Maksun määräämisen perusteena olevat tulot säilyvät ennallaan. Perheen tuloina otetaan huomioon lapsen, hänen vanhemman tai muun huoltajan sekä näiden kanssa yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Tulorajat muuttuvat kahden tai kolmen hengen perheiden osalta. Oletuksena on, että näiden perheiden asiakasmaksut tulevat laskemaan.

Perheen henkilö-
määrä

Nykyinen tuloraja
euroa/kk

Nykyinen maksu-
prosentti

Uusi tuloraja euroina/kk

Uusi
maksu-
prosentti

Tuloraja korkeimpaan maksuun

    2

  1 403

  11,5 %

  1 915

  11,5 %

  n. 4437

    3

  1 730

  9,4 %

  1 915

  9,4 %

  n. 5000

    4

  2 053

  7,9 %

  2 053

  7,9 %

  n. 5724

    5

  2 191

  7,9 %

  2 191

  7,9 %

  n. 5862

    6

  2 328

  7,9 %

  2 328

  7,9 %

  n. 5999

 

Uutena asiana tulee peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu.

Jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa varhaiskasvatuksessa eikä sitä ole peruutettu ennen kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, lapsen vanhemmilta tai muilta huoltajilta voidaan periä puolet tämän lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. (Jos ei ole ilmoittanut tulotietojaan määräaikaan, maksu määräytyy täydestä kuukausimaksusta).

Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä (tarkoittaa jo myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa), voidaanVarhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki on vahvistettu 29.12.2016 ja se tulee voimaan 1.3.2017 alkaen. peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet tämän lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.

Vaikka perheen tulot olisivat niin pienet, ettei lapselle ole määrätty kuukausimaksua, voidaan tässä momentissa tarkoitetulla tavalla käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuksesta kuitenkin periä puolet 7 §:n mukaisesta pienimmästä perittävästä maksusta.
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.