Verkostovesitutkimukset

Uusimpia tutkimustuloksia kunnan vedenottamojen vedestä ja verkostovesinäytteistä, lisätty sivulle Veden laatu

www.koski.fi/palvelut/veden_laatu

 
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.