Haemme Kosken Tl kuntaan lastensuojelun sosiaalityöntekijää

Tervetuloa näköalapaikalle lastensuojelun monipuoliseen tehtäväkenttään.

Pienen kunnan asiakasmäärät mahdollistavat työnkuvan monipuolisuuden, johon kuuluu lastensuojelun sosiaalityön lisäksi koulukuraattorin tehtävät, lastenvalvojan tehtävät ja yhteistyössä sosiaaliohjaajan kanssa hoidettavat vammaispalvelut.

Työyhteisömme on tiivis ja hyvin organisoitu. Moniammatillinen sekä kuntarajat ylittävä yhteistyö hyvässä työilmapiirissä antaa avaimia tulevaisuuden haasteisiin tärkeässä ja arvostetussa työssä.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän työparina toimii perheohjaaja sekä lapsiperheiden kotipalvelun perhetyöntekijä. Yhteistyö muiden lasten ja nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten kesken on kunnassa tiivistä. Sosiaalityöntekijällä on  käytettävissä vahva ammatillinen ja työnohjauksellinen tuki, monipuoliset työterveyspalvelut sekä kuntosali- ja ryhmäliikuntamahdollisuus.

Viran pätevyysvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain 272/2005 § 3 / § 12 mukainen pätevyys. Palkkaus määräytyy KVTES:n ja työn vaativuuden perusteella.

Sosiaalilautakunnalle osoitetut hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa viimeistään perjantaina 18.8.2017 kello 13.00 osoitteeseen Kosken Tl sosiaalilautakunta, Härkätie 5, 31500  Koski Tl.

Lisätietoja antaa sosiaalijohtaja Laura Willman, puh. 02 4844 1122 / 044 744 1122 tai laura.willman@koski.fi

Ennen viran vastaanottamista hakijan on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi tarkoitettu RikosrekisteriL 6 § 2 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä rikosrekisterin ote.

Työ alkaa sopimuksen mukaan. Noudatamme virkasuhteessa neljän kuukauden koeaikaa.

 

Koskella Tl 31.7.2017

Kosken Tl sosiaalilautakunta
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.