Tiedote Kosken Tl kunnan terveysaseman korjaustöistä

Kosken Tl kunta on sitoutunut varmistamaan puhtaan sisäilman toimitilat ja terveyskeskuspalveut ovat yksi tärkeimmistä lähipalveluista joita tarvitaan usein väestöryhmissä, joille liikkuminen kauemmas ei ole mahdollista.

Terveyskeskuksen sisäilmatyöryhmä on kokoontunut Kosken terveysasemalla 28.8.2017. Kokouksessa on esitelty sisäilmatilanne kohteessa, korjaustoimenpiteet pääperiaatteittain ja tuleva aikataulu asiassa. Maanantaina 2.10.2017 saatiin tiedot rakennusteknistä korjausta vaativista kohteista ja niiden toteuttamissuunnitelmista. Asiat käytiin lävitse palaverissa Kosken Tl kunnanjohtajan, teknisen johtajan ja Liedon terveyspalvelujohtajan kanssa.

Sisäilmatyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 9.10.2017. Sisäilmatyöryhmän kokouksen jälkeen Kosken terveysaseman henkilöstölle järjestetään seikkaperäinen informaatiotilaisuus rakennuksen nykyisestä kunnosta, tulevista korjaustoimenpiteistä ja niiden tarkoituksesta.

Kosken Tl kunnan strategian mukaista on, että sisäilmaan liittyvät ongelmat korjataan nopealla aikataululla ja sisäilman laatuun vaikuttavat korjaukset tehdään suunnitellusti. Ilmennyt sisäilmaongelma otetaan vakavasti ja asiantuntijoiden avustuksella on selvitetty sisäilmaongelman syy, vakavuus, kiireellisyys ja selvitetty tarvittavat toimenpiteet sisäilmalaadun parantamiseksi sekä niistä aiheutuvat kustannusvaikutukset.

Pääpiirteittäin toimenpideohjelman mukaisesti tulee suorittaa ilmanvaihdon tehostamista ilmamäärien jakautumiseksi oikein ja hiilidioksimäärien saamiseksi ohjeelliselle tasolle. Rakennusteknisinä töinä rakennuksen yläpohja, käyttökerros ja alapohja erotetaan ilmayhteyksistään ja osat korjataan ja käydään lävitse.

Korjaustoimenpiteiden jälkeen käyttökerros puhdistetaan.

Korjauksissa edetään yhteistyössä Liedon kunnan ja Härkätien terveyspalvelujen kanssa ja korjausten etenemisestä raportoidaan ja konsultoidaan ympäristöterveyshuoltoa. Remontin ja puhdistuksen jälkeen sisäilmaa seurataan säännöllisesti.

Suunnitellut kohdekorjaukset eivät aiheuta käyttökatkosta terveyskeskuspalveluihin Koskella. Kosken Tl kunnanhallituskäsitteli asiaa 2.10.2017 ja esitti kunnanvaltuustolle 30.000 euron lisämäärärahaa terveysaseman korjaustoimenpiteisiin vuodelle 2017. Samalla kunnanhallitus päätti, että tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi.

Lisätietoja tarvittaessa antavat Kosken Tl kunnasta allekirjoittanut (jukka.matilainen@koski.fi) tai kunnan tekninen johtaja Mikko Salmi (mikko.salmi@koski.fi / 044 744 1128).


Jukka Matilainen, kunnanjohtaja
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.