Vuoden 2018 presidentinvaalit Kosken Tl kunnassa

Ennakkoäänestys 17. - 23.1.2018 sekä tarvittaessa 31.1. – 6.2.2018

Ennakkoäänestys järjestetään Kosken Tl kunnassa 17. – 23.1.2018 sekä tarvittaessa 31.1.-6.2.2018.  Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana on Kosken Tl kunnanvirasto, osoite Härkätie 5, 31500 Koski Tl.

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:

keskiviikkona 17.1.2018                            kello 9.00 – 15.45

torstaina 18.1.2018                                   kello 9.00 – 17.00

perjantaina 19.1.2018                                kello 9.00 – 14.30 

lauantaina - sunnuntaina 20.–21.1.2018     kello 10.00 - 14.00

maanantaina - tiistaina 22.-23.1.2018        kello 9.00 – 15.45

 

sekä tarvittaessa toisella kierroksella

keskiviikkona 31.1.2018                            kello 9.00 – 15.45

torstaina 1.2.2018                                     kello 9.00 – 17.00

perjantaina 2.2.2018                                  kello 9.00 – 14.30 

lauantaina - sunnuntaina 3.-4.2.2018          kello 10.00 - 14.00

maanantaina - tiistaina 5.-6.2.2018            kello 9.00 – 15.45

 

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja. Tätä koskeva ilmoitus on tehtävä vaalien toiselle kierrokselle kunnan keskusvaalilautakunnalle 30.1.2018 ennen kello 16.00, osoite Härkätie 5, 31500 Koski Tl; puh. (02) 484 410 tai (02) 4844 1127. Vaalien ensimmäiselle kierrokselle ilmoittautuneet ovat samalla ilmoittautuneet vaalien toiselle kierrokselle.

http://www.vaalit.fi/fi/index/aanestajalle/aanestaminenkotona.html

Vaalipäivän  äänestys 28.1.2018 sekä tarvittaessa 11.2.2018

Kosken Tl kunta on vuonna 2018 toimitettavissa presidentinvaaleissa yhtenä äänestysalueena.  Äänestyspaikkana on Talolan koulu, osoite: Arkkilantie 2, 31500 Koski Tl.  Vaalihuoneisto on vaalipäivänä 28.1.2018 sekä tarvittaessa 11.2.2018 avoinna kello 9.00 - 20.00. Äänioikeuttaan voi vaalipäivänä käyttää vain sen äänestysalueen äänestyspaikassa, minkä vaaliluetteloon äänioikeutettu on merkitty.

Äänestäjän on pystyttävä selvittämään henkilöllisyytensä äänestyspaikalla.  Tämän vuoksi keskusvaalilautakunta kehottaa äänestäjiä ottamaan mukaansa henkilöllisyystodistuksensa tai muun vastaavan valokuvallisen todistuksen.

 

Koskella Tl 29.11.2017

Kosken Tl keskusvaalilautakunta
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.