Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat 1.1.2018

Elinkustannusindeksi nousi lokakuusta 2016 lokakuuhun 2017 0,57 prosenttia.
Eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannusindeksiin annetussa laissa (583/2008)
määriteltyjä elatusapuja, korvauksia ja elatustukia nostetaan 0,57% 1.1.2018 lukien.

Merkinnän indeksikorotuksesta elatussopimukseen tekee sosiaalitoimiston
toimistosihteeri Taru Leime, osoite Härkätie 5, 31500 Koski Tl, puh. 02-4844 1127.
Kela ja ulosottoviranomainen laskevat indeksikorotuksen viran puolesta.

Kosken Tl sosiaalilautakunta
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.