Esiopetukseen ilmoittautuminen

Vuonna 2015 esiopetus muuttui velvoittavaksi. Lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävän esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetukseen osallistutaan sinä vuonna, jona lapsi täyttää kuusi vuotta. Lisäksi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus saada esiopetusta sinä vuonna, jona lapsi täyttää viisi vuotta.

 

ilmoittautuminen esiopetukseen

esiopetuskuljetukset

esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

 

Esiopetuksen ilmoittautumislomake, esiopetusta täydentävä varhaiskasvatushakemus ja kuljetushakemus  jaetaan koteihin postitse helmikuun aikana. Lomakkeet toimitetaan varhaiskasvatusjohtajalle, sosiaalitoimen neuvontaan tai päiväkodin yksiköihin  16.2.2018 mennessä.

Lomakkeita saa sosiaalitoimistosta, päiväkodeista sekä www-sivuilta: www.koski.fi/palvelut/opetus ja koulutus/varhaiskasvatus/Lomakkeet varhaiskasvatus

Tuloselvitykset ja muut liitteet pyydetään myöhemmin varhaiskasvatuspäätöksessä.

Lisätiedot varhaiskasvatusjohtaja Piritta Sihvonen 044 744 1132
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.