Kesätyöpaikat

Nuorten kesäharjoittelupaikat

 

Kosken Tl kunta palkkaa enintään 30 ja välittää koskelaisiin yrityksiin taikka yksityisille työharjoitteluun koskelaisia nuoria (2002 tai ennen syntyneitä).

Mikäli hakemuksia kunnalle tulee enemmän kuin 30, karsitaan hakijat syntymäajan perusteella nuorimmasta alkaen.

Kuntaan palkattavien palkkaus on 550 € (+lomaraha- ja korvaus).

Kunta myöntää 180 euroa tukea yksityiselle, koskelaiselle työnantajalle, joka palkkaa kesätöihin kunnan kautta hakeneen nuoren vähintään yhden kuukauden ajaksi.

Kesätyöharjoittelupaikkaa tulee hakea kirjallisesti kunnanvirastosta saatavalla tai kunnan kotisivuilta tulostettavalla lomakkeella 20.04.2018 mennessä osoitteella: Kosken Tl  kunnanhallitus

Härkätie 5,  31500 Koski Tl.  Tarkempia hakuohjeita saa kunnanvirastosta.

Yksityisten työnantajien, jotka haluavat palkata kunnan tuella nuoria kesätöihin, tulee ilmoittaa siitä kunnanhallitukselle 20.4.2018  mennessä edellä mainittuun osoitteeseen taikka puhelimitse numeroon 484 410 (vaihde).

 Koskella Tl  7.2.2018

 KOSKEN TL  KUNNANHALLITUS

 

----------------------------

 Kunnanjohtaja

 Jukka Matilainen

HAKEMUS KESATYO 2018.pdf KOSKELAISEN TY�NANTAJAN ILMOITUS NUORTEN TY�LLIST 2018.pdf
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.