Liukuesteet 70 vuotta täyttäneille kuntalaisille

 

SOSIAALITOIMI TIEDOTTAA:
Sosiaalilautakunta on hankkinut kenkiin laitettavia liukuesteitä 70 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille kuntalaisille.
70+ kuntalaiset voivat noutaa tarvitsemansa liukuesteet vapaa-aikatoimistosta kunnanvirastolta, KE 14.2. tai KE 21.2. klo 9-15.

Kosken Tl sosiaalilautakunta

-------------------------------------

Vanhus- ja vammaisneuvosto on 14.11.2017 olleessa kokouksessaan tehnyt aloitteen Kosken Tl kunnanhallitukselle ja pyytänyt kuntaa osallistumaan ikäihmisten kenkiin laitettavien liukuesteiden kustannuksiin. Kosken kunnanhallitus on käsitellyt asiaa 27.11.2017 ja siirtänyt aloitteen sosiaalilautakunnan valmisteltavaksi ja päätettäväksi.

Liukuesteet jaetaan niitä tarvitseville 70 vuotta täyttäneille kuntalaisille. Vapaa-aikatoimisto on hoitanut liukuesteiden tilauksen. Kotipalvelu kartoittaa asiakkaidensa osalta liukuesteiden tarpeellisuuden, ja jakaa liukuesteet niitä tarvitseville kotipalvelun piiriin kuuluville.  Muut ikääntyneet (>70) voivat noutaa liukuesteet vapaa-aikatoimistosta Kosken Tl kunnan virastolta, erikseen ilmoitettuna ajankohtana.
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.