Haku varhaiskasvatukseen kaudelle 1.8.2018-31.7.2019

Kosken Tl kunta julistaa haettavaksi 1.8.2018 alkavaksi toimintakaudeksi

 

lasten varhaiskasvatuspaikat

koululaisten aamuhoitopaikat

(uusien yksityisten perhepäivähoitajien ilmoitukset)

 

Varhaiskasvatuspaikkoja voi hakea ympäri vuoden hoidon tarpeen mukaan, kuitenkin viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon alkamista.

Ilmoitus koskee vain uusia varhaiskasvatuksen asiakkaita.

Varhaiskasvatuspaikkoja ja koululaisten aamuhoitoa koskevat hakemukset toimitetaan varhaiskasvatusjohtajalle, sosiaalitoimen neuvontaan tai päiväkodin yksiköihin  15.3.2018 mennessä.

Lomakkeita saa sosiaalitoimistosta, päiväkodeista sekä www-sivuilta: www.koski.fi/palvelut/opetus ja koulutus/varhaiskasvatus/Lomakkeet varhaiskasvatus

Tuloselvitykset ja muut liitteet pyydetään myöhemmin varhaiskasvatuspäätöksessä.

 

Esiopetuspaikat

20.8.2018 alkavaan esiopetukseen ilmoittautuminen on ollut helmikuussa. Mikäli lapsi on esiopetusikäinen syksyllä 2018 tai tarvitsee kuljetusta esiopetukseen, ottakaa yhteyttä varhaiskasvatusjohtajaan.

 

Valvottu perhepäivähoito

Lasten päivähoitolain 28 §:n mukaan yksityinen henkilö, joka korvausta vastaan hoitaa omassa kodissaan vieraita lapsia, on velvollinen ilmoittamaan siitä sivistyslautakunnalle viimeistään kahden viikon kuluessa toiminnan aloittamisesta. Ilmoituksia ottaa vastaan varhaiskasvatusjohtaja.

 

Kuntalisä

Lapsiperheen on mahdollista hakea kuntalisää, mikäli perheessä on alle 3-vuotias lapsi ja perheen kaikki lapset hoidetaan kotona. Kuntalisän saaminen edellyttää Kelan myöntämää lastenhoidon tuen hoitorahaa. Lisätietoja kuntalisästä saa kunnan nettisivuilta sekä sosiaalitoimiston toimistosihteeriltä.

 

Lisätietoja: varhaiskasvatusjohtaja Piritta Sihvonen puh. 044 744 1132 ja sosiaalitoimiston toimistosihteeri Taru Leime puh. 4844 1127

 

1.3.2018

Kosken Tl sivistyslautakunta
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.