Yksityistiekuntien ja -talouksien tienhoitoavustukset

Kosken Tl kunnan alueella olevien yksityistiehoitokuntien ja ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien yksityistalouksien     (yli 200 metrin tieosuuksille) tienhoidon avustusanomukset vuoden 2017 tienhoitomenoihin on jätettävä rakennuslautakunnalle 16.4.2018 mennessä. Tarvittaessa avustushakemuksia saa rakennusvalvontatoimistosta.

 

Tiehoitokuntien kunnossapitoavustus hakemuksen liitteeksi tarvitaan:

-       vuoden 2017 hoitomenot

-       vuoden 2018 talousarvio

-       tilinpäätös

-       tilintarkastajan lausunto tai vuosikokouksen pöytäkirja, jossa ilmenee tilien tarkistus tiekunnan sisällä

 

Tiekuntien toivotaan ottavan teiden kunnossapitopalveluja hankkiessaan ensisijaisesti huomioon oman paikkakunnan yrittäjät ojankaivuun, sorapalvelu-, ym. asioissa.

Tiekunnan muuttuneista yhteyshenkilöistä pyydetään ilmoittamaan uudet yhteystiedot rakennusvalvontatoimistoon.

 

Rakennuslautakunta

Kosken Tl kunta

Härkätie 5

31500 KOSKI TL

 

Tiekuntien avustusanomus ja talousarviopohja 2018.pdf

Tiekuntien talousarviopohja 2018.pdf

1-2 hengen talouksien avustushakemus.pdf
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.