Kunnanhallitus 29.2.2016

Pöytäkirja nro 3/2016:

 40 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

41 §  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

42 §  VEROVAROJEN TILITYKSET KOSKEN Tl  KUNNALLE 1.1 - 29.2.2016

43 §  LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET

44 §  YMPÄRISTÖNSUOJELUNVIRANOMAISEN MAKSUTAKSOJEN TARKISTAMINEN

45 §  KUNNANVALTUUSTON  8.2.2016 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

46 §  YLEIS- JA TALOUSHALLINNON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016

47 §  RAKENNUSATARKASTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

48 §  SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN

49 §  ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN

50 §  VIEMÄRILAITOKSEN LIITTYMIS- JA KÄYTTÖMAKSUTAKSAN TARKISTAMINEN

51 §  VESILAITOKSEN LIITTYMIS- JA KÄYTTÖMAKSUTAKSAN TARKISTAMINEN

52 §  PÄIVÄKODIN RAKENTAMINEN

53 §  SÄHKÖN TOIMITTAMISESTA JÄTETTYJEN TARJOUSTEN KÄSITTELY

54 §  LAURA HAONPERÄN PALKKAAMINEN HAJA-ASUTUSALUEEN VIEMÄRÖINNIN 

         SUUNNITTELUUN / RAKENTAMISEEN

55 § KOULUKESKUKSEN PIHAN RAKENTAMINEN LÄHILIIKUNTAPAIKAKSI

56 §  LAUSUNTOPYYNTÖ VERHONKULMAN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

57 §  KUTSUNTALAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINTA VUODEN 2016 KUTSUNTAAN

58 §  KOSKEN TL KUNNAN YHTEYSHENKILÖ  KANSALLISEN PALVELUTIETOVARANNON

         KÄYTTÖÖNOTTOON

59 §  KOSKEN TL KUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN VALMISTELU

60 §  ILMOITUSASIAT

61 §  MUUT ASIAT

kh29_02_2016.pdf                                                     
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.