Heinäkuu 2016

Päiväkodin tontin puuston raivaus aloitettiin 13.7.2016.
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.