Yhteystiedot

Kosken Tl kunta
Härkätie 5
31500 Koski Tl

Puh. (02) 484 410

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@koski.fi

Keskustan live-kamera

Tapahtumakalenteri

Julkaistu: 12.09.2017 Syyskuussa kirjastossa 04.09.2017

Julkaistu: 16.09.2017 Lauluja Suomelle 24.09.2017

Julkaistu: 16.09.2017 Verenluovutus 26.09.2017

Julkaistu: 16.09.2017 YU Kaiun mestaruuskilpailut 27.09.2017

Julkaistu: 19.09.2017 Yrittäjän Digikoulu 28.09.2017

Julkaistu: 16.09.2017 MT-TEAM:in Seuramestaruudet 30.09.2017

Julkaistu: 16.09.2017 Yhteislaulutilaisuus 01.10.2017

Julkaistu: 16.09.2017 Leffailta 05.10.2017

Julkaistu: 16.09.2017 Sirkus Caliba 09.10.2017

Julkaistu: 16.09.2017 Konsertti "Kuin taivaisiin" 15.10.2017

Näytä kaikki tapahtumat

Kuljetuspalvelut

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu liikuntaesteisille, joilla on liikuntarajoitteita ja vaikeuksia käyttää joukkoliikennevälineitä, mutta jotka eivät ole vaikeavammaisia. Kuljetustuen tavoitteena on tukea iäkkäiden kuntalaisten selviytymistä omassa kodissaan ja vaikuttaa myönteisesti heidän toimintakykyynsä. Kuljetustukea ei myönnetä henkilölle, joka saa palveluita muun lain nojalla. Esimerkiksi sairaudesta johtuvat matkat lääkäriin, tutkimuksiin jne. korvaa Kela sairausvakuutuslain nojalla.

 

Sosiaalihuoltolain perusteella myönnettävän kuljetustuen kriteerit

  • hakija asuu itsenäisesti
  • kuljetustukea myönnetään asiointi- ja virkistysmatkoihin 75 – vuotta täyttäneille henkilöille, joilla on selkeä liikunta/toimintarajoite.
  • kuljetustukea myönnetään Kosken Tl kunnan alueella
  • kuljetustuen myöntämisessä käytetään tuloharkintaa siten, että tulorajana yksityishenkilöllä on 1050 € kuukaudessa ja avioparilla 1800 € kuukaudessa
  • tukea myönnetään enintään yksi edestakainen matka viikossa
  • matkat myönnetään taksiin
  • asiakas maksaa kuljettajalle kunnan taajama-alueella 4,80 €/suunta ja haja-asutusalueella linja-autoliikenteen vakiovuorotaksan suuruisen omavastuuosuuden
  • kuljetustukea haetaan kirjallisesti kuljetustukihakemuslomakkeella
  • kuljetustuki on henkilökohtainen

 

Tiedustelut

Sosiaaliohjaaja                                      (02) 4844 1126                 044 744 1126
Intra | © 2012 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.