Kulttuurilautakunta 1.3.2016

7 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

8 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

9 § Laskujen hyväksyminen ja tulojen perintä vuonna 2016

10 § Kirjasto-ja kulttuuritoimen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2016

11 § Kirjasto- ja kulttuuritoimen toimintakertomus 2015

12 § Kulttuuritoiminta

13 § Saapuneet kirjeet

14 § Muut asiat

 

PK 2016-2.pdf
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.