Kulttuurilautakunta 1.9.2015

Kulttuurilautakunta 1.9.2015.pdf

21 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

22 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

23 § Talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017 ja 2018

24 § Talousarvion toteuma 31.7.2015 mennessä

25 § Osavuosikatsaus 30.4.2015 tilanteen mukaan

26 § Kirjastojärjestelmän vaihto Origosta Auroraan

27 § Vuoden 2015 kohdeavustusten julistaminen haettaviksi

28 § Kirjastotoimenjohtajan opintovapaan jatko

29 § Kulttuuritoiminta

30 § Saapuneet kirjeet

31 § Muut asiat
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.