Kulttuurilautakunta 12.9.2016

15 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

16 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

17 § E- aineistojen hankinnasta

18 § Talousarvioesitys vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille 2018 ja 2019

19 § Talousarvion toteuma 31.7.2016 mennessä

20 § Osavuosikatsaus 30.4.2016

21 § Kirjastojen lainakehitys

22 § Vuoden 2016 kohdeavustusten julistaminen haettaviksi

23 § Kulttuuritoiminta

24 § Saapuneet kirjeet

 

PK2016-3.pdf

 
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.