Kulttuurilautakunta 26.1.2016

1§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

3§ Osa-aikaisen kirjastovirkailijan sijaisen valinta Kosken Tl kirjastoon

4 § Kulttuuritoiminta

5 § Saapuneet kirjeet

6 § Muut asiat

 

PK 2016-1.pdf
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.