Kunnanhallitus 15.8.2016

                                  Pöytäkirja 11/2016

153 §                         Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

154 §                         Pöytäkirjantarkastajien valinta

155 §                         Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

156 §                         Verovarojen tilitykset Kosken Tl kunnalle 1.1.-31.7.2016

157 §                         Etuosto-oikeuden käyttäminen

158 §                         Kunnanvaltuuston 27.6.2016 tekemien päätösten täytäntöönpano

159 §                         Lisämääraha Kasperintien päällystämiseen

160 §                         Lisämääräraha Talolan koulun peliareenan hankkimiseksi

161 §                         Hallinto- ja sosiaalijohtajan viran täyttäminen

162 §                         Kimmo Kupin anomus Aurora 8:42

163 §                         Tonttihinnan määritteleminen Niitty 2:92

164 §                         Muut  asiat

165 §                         Perimättä jääneiden varhaiskasvatusmaksujen
                                 poistaminen tileistä ( ei julkinen,JulkL 21.5.1999/621 § 23)

kh15_08_2016_ptk.pdf
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.