Kunnanhallitus 17.10.2016

Pöytäkirja nro 14/2016:

 194 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

195 §  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

196 §  LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET

197 §  VEROVAROJEN TILITYKSET KOSKEN TL KUNNALLE 1.1. – 31.8.2016

198 §  TOIMIELINTEN OSAVUOSIRAPORTIT 2016/8 KUNNANHALLITUKSELLE/
           KUNNANVALTUUSTOLLE

199 §  TALOUSARVION 2017 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2017-2019
           LAADINTAOHJEET/LAADINNAN ETENEMINEN

200 §  ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN

201 §  KOSKEN TL, MARTTILAN JA ORIPÄÄN KUNTIEN SOPIMUS
          ALUEARKKITEHTITOIMINNASTA 2017-2018

202 §  KOSKEN TL KUNNAN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA

203 §  KOSKEN TL KUNNAN KOIVUKYLÄN OSAYLEISKAAVA

204 §   ILMOITUSASIAT

205 §   MUUT ASIAT

kh17_10_2016_ptk.pdf

 

 
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.