Kunnanvaltuusto 11.12.2017

Kosken Tl kunnanvaltuuston kokous

pidetään kunnantalossa kunnanvaltuuston istuntosalissa 11.12.2017 klo 19.00.                     

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

73  §           Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

74  §           Pöytäkirjan tarkastajien valinta

75 §            Kaavoituskatsaus 2018

76 §            Viranhaltijoiden suorittamien hankintojen euromäärien

                   vahvistaminen hallintosäännössä / muut hallintosääntö-

                   päivitykset

77 §            Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali

78 §            Talousarvion toteutuminen sosiaalilautakunnassa

                   1.1. – 30.9.2017 (75,0 %)

79 §            Talousarviomuutos / verotulot ja valtionosuudet

80 §            Kunnan edustajan valitseminen / Kosken Aluelämpö Oy

81 §             Ilmoitusasiat

82 §             Muut asiat

 

Koskella Tl  4.12.2017

 Heikki Pietilä

kunnanvaltuuston puheenjohtaja

kv esityslista 11.12.2017.pdf

 
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.