Kunnanvaltuusto 12.3.2018

Pöytäkirja nro 1/2018

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

3 § Valtuustoaloitteet Kosken Tl kunnassa

4 § Jätevedenpuhdistamon lietteenkuivatuksen tehostaminen

5 § Vuokratalo Kasperinkulman investointimäärärahan siirto käyttötalouspuolelle

6 § Palvelukeskuksen varavoimakoneen määräraha

7 § Viemärilaitoksen liittymis- ja käyttömaksutaksan tarkistaminen

8 § Vesilaitoksen liittymis- ja käyttömaksutaksan tarkistaminen

9 § Ilmoitusasiat

10 § Muut asiat

 

kv poytakirja 20180312.pdf 
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.