Kunnanvaltuusto 14.11.2016

Pöytäkirja nro 6/2016:

 49 §            Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

50 §            Pöytäkirjan tarkastajien valinta

51 §            Hallinto- ja sosiaalijohtajan viran täyttäminen

52 §            Ympäristönsuojelusopimuksen hyväksyminen

53 §            Ympäristönsuojelun taksojen hyväksyminen

54 §            Talousarvion toteutuminen sosiaalilautakunnassa
                  1.1.-31.7.2016 (58,3%)

55 §            Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

56 §            Toimielinten osavuosiraportit 2016/8
                   kunnanhallitukselle / kunnanvaltuustolle

57 §            Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen

58 §            Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019

59 §            Sopimus yhteisestä viemäristä

60 §            Hallituksen esitys luonnoksesta eduskunnalle
                  maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon
                  järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi

61 §            Tonttihinnan määritteleminen Niitty 2:92

62 §            Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen
                   päivitys

63 §             Ilmoitusasiat

64 §             Muut asiat

kv14_11_2016_ptk.pdf
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.