Kunnanvaltuusto 6.6.2016

Kunnanvaltuusto 6.6.2016

Pöytäkirja nro 3/2016

22 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

23 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

24 § Sosiaalityön ohjelmien täydennys

25 § DECT-puhelinjärjestelmän uusiminen / palvelukeskus

26 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2015

27 § Vuoden 2015 tilinpäätös ja toimintakertomus

28 § Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

29 § Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotouttamisen edistämisestä

30 § Asemakaavan muutos Kosken Tl kunnan koulukeskuksen pysäköintialue

31 § Rakennusjärjestyksen uudistaminen

32 § Eron myöntäminen luottamustoimesta / Henrika Ojala / valinnat jäljellä olevaksi toimikaudeksi

33 § Viemärilaitoksen liittymis- ja käyttömaksutaksan tarkistaminen

34 § Vesilaitoksen liittymis- ja käyttömaksutaksan tarkistaminen

35 § Maksuajan myöntäminen haja-asutusalueen viemäriliittymismaksuihin

36 § Ilmoitusasiat

kv06_06_2016_ptk.pdf
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.