Kunnanvaltuusto 8.2.2016

Pöytäkirja nro 1/2016:

1 §              Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 §              Pöytäkirjan tarkastajien valinta

3 §              Ympäristönsuojelumääräysten tarkistaminen

4 §              Lausunto hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perus-
                  teiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi

5 §              Eron myöntäminen luottamustoimesta / Anu Rautoma / valin-
                   nat jäljellä olevaksi toimikaudeksi

6 §              Rakennusvalvontamaksutaksojen tarkistaminen

7 §              Auran, Kosken Tl, Marttilan ja Pöytyän kuntien sopimus
                   ympäristönsuojelun tehtävien hoitamisesta

8 §              Jätelautakuntasopimuksen hyväksyminen

9 §              Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muut-
                   taminen

10 §            Kunnan ilmoitukset

11 §             Ilmoitusasiat

12 §             Muut asiat

kv08_02_2016_ptk.pdf
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.