Kunnanvaltuusto 22.08.2016

 

Pöytäkirja nro 4/2016

43 §            Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

44 §            Pöytäkirjan tarkastajien valinta

45 §            Toimielinten osavuosiraportit 2016/4
                   kunnanhallitukselle / kunnanvaltuustolle

46 §            Lisämääräraha Kasperintien päällystämiseen

47 §            Lisämääräraha Talolan koulun peliareenan hankkimiseksi

48 §             Ilmoitusasiat

49 §             Muut asiat

 Koskella Tl 16.8.2016

 Heikki Pietilä

kunnanvaltuuston puheenjohtaja

kv22_08_2016_ptk.pdf

 

 

 

 

 

 
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.