Yhteystiedot

Kosken Tl kunta
Härkätie 5
31500 Koski Tl

Puh. (02) 484 410

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@koski.fi

Keskustan live-kamera

Lapsiperheiden kotipalvelu

Uuden sosiaalihuoltolain mukaan lapsiperheillä on subjektiivinen oikeus saada kotipalvelua, kun se on välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnystä ja turvata oikea-aikainen tuki perheille. Lapsiperheille tarkoitetun kotipalvelun tarkoituksena on vahvistaa perheiden hyvinvointia ja ehkäistä ongelmien syntymistä.

Palvelua voivat saada lapsiperheet, joilla on tarvetta tilapäiseen lastenhoitoapuun. Lastenhoidon lisäksi palveluun voi sisältyä välttämätöntä kodinhoitoapua, joka on esimerkiksi imurointia, ruoanlaittoa tai pyykinpesua.

 

Palvelun hakeminen

Kotipalvelua voi hakea ottamalla yhteyttä kuntaan ja yhdessä perheen kanssa arvioidaan perheen avun tarvetta. Kotipalvelua myönnettäessä perheelle tehdään palvelu- ja hoitosuunnitelma. Suunnitelmaan kirjataan, mihin tarkoitukseen ja kuinka paljon kotipalvelua myönnetään sekä millä tavalla palvelu järjestetään.

Kotipalvelun myöntämisen kriteerit perustuvat sosiaalihuoltolakiin:

 1. Perheessä on alle 18-vuotias lapsi tai lapsia
 2. Lapsen vanhempi on vammainen tai pitkäaikaissairas ja perheessä on alle 18-vuotiaita lapsia
 3. Vanhemman yllättävä sairastuminen tai muu kriisitilanne perheessä
 4. Vanhemman väsymys tai uupumus
 5. Vaikea elämäntilanne
 6. Äkilliset elämänmuutokset
 7. Lasten hoidollinen ja kasvatuksellinen ohjaus
 8. Perheen arkirutiinien hallinta ja vahvistaminen
 9. Perheen oman toimintakyvyn tukeminen muutostilanteessa, esimerkiksi raskauden vuoksi tai vauvan hoitamisessa
 10. Vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen tukeminen muutostilanteessa
 11. Syrjäytymisvaarassa olevien perheiden tukeminen ja ohjaus
 12. Lapsen vamma ja pitkäaikainen sairaus.

Kotipalvelua ei anneta seuraavissa tapauksissa:

 1. Äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, jos vanhemmalla on oikeus jäädä hoitamaan lasta
 2. Pelkkään siivoukseen
 3. Pitkäkestoiseen päivittäiseen lapsen hoitoon
 4. Kotona tehtävän etätyön, opiskelun ja harrastuksen vuoksi
 5. Henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen

 

 

Lapsiperheiden kotipalvelumaksut

Tilapäisen lapsiperheiden kotipalvelu

Tilapäisen lapsiperheiden kotipalvelun kertamaksu  9,30 € / alkava tunti. Vuorokauden enimmäismaksu on 27,90 euroa, vaikka kotipalvelua annettaisiin yli kolme tuntia vuorokaudessa.

Säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu

Palvelumaksua peritään kolmiportaisen taulukon mukaan 

Palvelutunnit

Kuukausimaksu

  1-11 h / kk

20 €

12-30 h / kk

40 €

yli 30 h / kk

60 €

 

Perhekoon mukainen tulorajataulukko. Mikäli tulot jäävät tulorajan alle, maksua ei peritä.

Perheen koko

Tuloraja (brutto) euroa / kk

2 henkilöä

1.278  €

3 henkilöä

1.576  €

4 henkilöä

1.871  €

5 henkilöä

1.996  €

6 henkilöä

2.121                     

Tuloselvitykset tehdään kotihoidon asiakasmaksuasetus 3 § 1 mom mukaisesti.

 

Tiedustelut

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä       044 744 1138

 

 
Intra | © 2012 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.