Lomakkeet ympäristönsuojelu

 

Täältä löydät tulostettavat pdf-lomakkeet sekä täytettävät ja tulostettavat word-lomakkeet.

 

 Vesihuollon lomakkeet

 pdf  

word

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen:

   

 Hakemus talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamiseksi


 

 Selvitys varallisuudesta

   
 Selvitys työttömyydestä, sairaudesta tai sosiaalisesta   suoritusesteestä    

 

Vapautus vesihuoltolaitoksen vesi- tai jätevesiverkostoon liittämisestä:

   

 Vapautushakemus vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisestä

  
 

 Ohje vapautushakemuksen täyttämiseen

   
     

 Maatalouden lomakkeet

   

 Lannan aumausilmoitus (Ympäristöhallinnon lomake)

  word

Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa (Ympäristöhallinnon lomake)

  word

 Eläinsuojan vuosiraportti

   

Eläinsuojan ympäristölupahakemuslomake, hakemukseen tarvittavat liitteet ja ohje hakemuksen täyttämiseen löytyvät Ympäristöhallinnon sivuilta

linkki  
     

 Ympäristöluvallisen toiminnan muutokset

   

 Ilmoitus toiminnan lopettamisesta

   

 Ilmoitus toiminnanharjoittajan vaihtumisesta

   
     

 Jätteen hyödyntäminen maarakentamisessa

   

 Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa

 

     

 Ympäristöhallinnon lomakkeita

   

 Ympäristölupahakemusten lomakkeet ja ohjeet

linkki

 

 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

 pdf  word

 Ohje lomakkeen täyttämiseen

 pdf  wordIntra | © 2012 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.