Perhetyö

Perhetyössä tuetaan vanhemmuutta, lasten kasvua ja kehitystä perheen omassa toimintaympäristössä. Perhetyön tavoitteena on tukea perhettä selviytymään itsenäisesti lasten hoidossa ja kasvatuksessa.

Perhetyötä toteutetaan lastensuojelun avohuollon tukitoimena ja ennaltaehkäisevänä tukena. Lastensuojelun sosiaalityöntekijä ja perheohjaaja arvioivat perheiden tuen tarvetta. Perheitä pyydetään ottamaan yhteyttä ensin lastensuojelun sosiaalityöntekijään.

 

Tiedustelut

perheohjaaja                                         (02) 4844 1124                 044 744 1124
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.