Tarkastuslautakunta 8.12.2015

17 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

18 § Pöytäkirjan tarkastaminen

19 § Kunnan toiminnan ja talouden ajankohtaiskatsaus

20 § Investointien toteutuminen

21 § Toimialakohtaisten toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2015

22 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

23 § Ilmoitusasiat

24 § Kokouksen päättäminen

 

TARKASTUSLTK_PTK_08122015.pdf
Intra | © 2012 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.