Tekninen lautakunta 1.9.2016

87 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

88 §  Pöytäkirjan tarkastaminen

89 §  Päiväkodin erikoissuunnitelmien hyväksyminen

90 §  Keskustan hyötyjätepisteen katosten poistaminen

91 §  Teknisen lautakunnan talousarvion toteutumaraportti
         1.1.2016 - 31.7.2016

92 §  Sisältää ei-julkaistavaa tietoa

93 §  Sisältää ei-julkaistavaa tietoa

94 §  Esitys vuoden 2017 sako- ja umpikaivolietetaksaksi

95 §  Talousarvioesitys, taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet
         vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2017 - 2019

96 §  Kunnan metsien taimikonhoito ja hakkuut

97 §  Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

Tekninen lautakunta 01092016 pöytäkirja.pdf
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.