Tekninen lautakunta 4.2.2016

  1 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  2 §  Teknisen lautakunnan pöytäkirjojen tarkistaminen

  3 §  Teknisen lautakunnan pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen

  4 §  Teknisen lautakunnan kokousten pitoaika

  5 §  Kokouksen koollekutsuminen

  6 §  Sisäinen valvonta

  7 §  Teknisen lautakunnan / teknisen johtajan ratkaisuvalta

  8 §  Viemärilaitoksen liittymis- ja käyttömaksutaksan tarkistaminen

  9 §  Vesilaitoksen liittymis- ja käyttömaksutaksan tarkistaminen

10 §  Talousarvion 2016 täytäntöönpano-ohjeet

11 §  Ei julkinen asia

12 §  Päiväkodin rakentaminen

13 §  Vuoden 2016 investointihankkeet

14 §  Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2016

15 §  Tarjousten pyytäminen sähkön toimittamisesta

16 §  Laura Haonperän palkkaaminen haja-asutusalueen viemäröinnin
         suunnitteluun / rakentamiseen

17 §  Lausunnon antaminen kunnanhallitukselle Kosken Tl Koulukeskuksen
         asemakaavan muutoksesta, pysäköintialue

18 §  Lausunnon antaminen kunnanhallitukselle Kosken Tl kunnan
         Lämpökeskuksen alueen asemakaavan muutoksesta

19 §  Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

Tekninen lautakunta 04022016 pöytäkirja.pdf
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.