Tekninen lautakunta 6.10.2016

104 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

105 §  Pöytäkirjan tarkastaminen

106 §  Talousarvioesitys, taloudelliset ja toiminnalliset
           tavoitteet vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma
           vuosille 2017 - 2019

107 §  Vuonna 1967 Suomen 50-vuotisen itsenäisyyden
           kunniaksi istutetun kuusen rauhoittaminen

108 §  Kunnan omistaman As Oy Koskivainion asunnon
           A 1 peruskorjaaminen / myyminen

109 §  Keskustan hyötyjätepisteen katosten myyminen

110 §  Patakoski-Krani-Sorvasto haja-asutusalueen
           viemärisuunnitelman hyväksyminen

111 §  Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

Tekninen lautakunta 06102016 pöytäkirja.pdf
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.