Yhteystiedot

Kosken Tl kunta
Härkätie 5
31500 Koski Tl

Puh. (02) 484 410

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@koski.fi

Keskustan live-kamera

Tapahtumakalenteri

Julkaistu: 12.09.2017 Syyskuussa kirjastossa 04.09.2017

Julkaistu: 16.09.2017 Lauluja Suomelle 24.09.2017

Julkaistu: 16.09.2017 Verenluovutus 26.09.2017

Julkaistu: 16.09.2017 YU Kaiun mestaruuskilpailut 27.09.2017

Julkaistu: 19.09.2017 Yrittäjän Digikoulu 28.09.2017

Julkaistu: 16.09.2017 MT-TEAM:in Seuramestaruudet 30.09.2017

Julkaistu: 16.09.2017 Yhteislaulutilaisuus 01.10.2017

Julkaistu: 16.09.2017 Leffailta 05.10.2017

Julkaistu: 16.09.2017 Sirkus Caliba 09.10.2017

Julkaistu: 16.09.2017 Konsertti "Kuin taivaisiin" 15.10.2017

Näytä kaikki tapahtumat

Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Kosken Tl kunnanvaltuusto on hyväksynyt vesihuollon kehittämissuunnitelman
16.11.2009 ja vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet 16.5.2011.

Vesihuollon kehittämissuunnitelman tekstiosa.pdf

Vesihuoltosuunnitelma liitekartta.pdf 

 

Kosken Tl kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman tavoitteena on tutkia ja selvittää
vedenhankinnan ja jätevedenkäsittelyn kehittämisratkaisut vesihuoltolaitoksen
toiminta-alueella ja toiminta-alueen ulkopuolella. Suunnitelma on laadittu vuoteen 2030 saakka.

Kehittämissuunnitelman laatiminen perustuu vesihuoltolakiin. Vesihuoltolain mukaan
kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti
vesihuoltolain tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osallistua vesihuollon alueelliseen
yleissuunnitteluun.

Tarkoituksena on, että kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma kytkeytyy riittävästi
maankäyttö- ja rakennuslain suunnittelujärjestelmään, jota se hyödyntäisi ja täydentäisi.
Kehittämissuunnitelmassa on kiinnitetty erityistä huomiota vesihuollon järjestämiseen
alueilla, joilla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettu
yleis- tai asemakaava tai joilla yleis- ja asemakaavan laatiminen on vireillä.

Suunnitelma ei ole oikeusvaikutteinen asiakirja, vaan suunnittelua ohjaava työkalu,
jota voivat hyödyntää kuntalaiset, kunnan päättävät ja toimeenpanevat tahot sekä
toiminta-alueellaan vesihuollosta vastaava vesihuoltolaitos.

Samassa yhteydessä on määritetty Kosken Tl kunnan vesihuoltolaitoksen toimintaalueet.
Intra | © 2012 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.