Vireillä olevat kaavat

 

Päivitämme sivulle kaava-aineistot kaikista vireillä olevista kaavahankkeista.

Nykyisissä www-selaimissa on sisäinen pdf-lukija. Se nopeuttaa monien pdf-muotoon tallennettujen asiakirjojen lukemista, mutta ei kuitenkaan näytä tai tulosta asiakirjoja samalla laadulla kuin erilliset pdf-lukijat esim. Adobe Reader tai Foxit Reader. Esillä olevat kaavakartat näkyvät oikein ja hyvällä laadulla, kuin avaat ne erillisellä pdf-ohjelmalla.

 

Keskustaajaman osayleiskaava

Kaava-asiakirjat (AIRIX paikkatietopalvelin)

 

Koivukylän osayleiskaava

Kaava-asiakirjat (AIRIX paikkatietopalvelin)

 

Koski Tl Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelit 18 ja 19

AK_Kortteli 18 ja 19_9.pdf

AK_Kortteli 18_muutettava kaava_2.pdf

Kaavaselostus Korttelit 18 ja 19_luo.pdf

Liite 1 Kortteli 18 OAS luonnos.pdf

 

Koski Tl Kirkonseudun asemakaavan muutos kortteli 72 "Päiväkodin liikennealue"

AK_Päiväkodin liikennealue_6_luo.pdf

AK_Päiväkodin liikennealue_muutettava kaava_3.pdf

Kaavaselostus Kortteli 72_luo.pdf

Liite 1 Päiväkodin liikennealue OAS luo.pdf

 

Koski Tl Kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus kortteli 60 "Tehtaantie"

AK_Tehtaantie_7_LAAJ_ havainnekuva.pdf

AK_Tehtaantie_7_LAAJ_kaavakartta.pdf

Kaavaselostus Kortteli 60 Tehtaantie_luo.pdf

Liite 1 Tehtaantie Laajennus_OAS.pdf

Liite 3 Tehtaantie Laajennus_Muutettava kaava.pdf

 

Koski Tl Kirkonseudun asemakaavan muutos korttelissa 17

150831 KoskiTL_KAAVAT_KORT 17_KVA_EHDOTUS_mk2000 13 11 20 2.pdf

150831 KOSKI TL KORTTELI 17 SELOSTUS 13 11 20 2.pdf

 

Kirkonseudun asemakaavan muutos "Lämpökeskus"

Kaavaselostus Lämpökeskus UUSI 6_ehd.pdf

OAS Lämpökeskus UUSI 4_luo.pdf

AK_Lämpökeskuksen_alue_UUSI_7_havainnekuva_ehd.pdf

AK_Lämpökeskuksen_alue_UUSI_7_kaavakartta_ehd.pdf

Liite 4 Lämpökeskus UUSI Luonnosvaiheen lausunnot.pdf

Asemakaavan_seurantalomake_Lämpökeskus UUSI.pdf
Intra | © 2012 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.