Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirja 15.9.2016

Kokous 5/2016  15.9.2016                      §§ 64 -  83

64 §               Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
65 §               Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen
66 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta
                      AA, Koski Tl
67 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta
                      BB, Koski Tl
68 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta
                      CC, Koski Tl
69 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta
                      DD, Koski Tl
70 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta
                      EE, Koski Tl
71 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta
                      FF, Koski Tl
72 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta
                      GG, Koski Tl
73 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta
                      HH, Koski Tl
74 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta
                      II, Koski Tl
75 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta
                      JJ, Koski Tl
76 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta
                      KK, Koski Tl
77 §               Ympäristölupapäätös
                      Antti Ketola, Pöytyä
78 §               Ympäristölupapäätös
                      Veljekset Salonen Oy, Pöytyä
79 §               Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle
                      Markku Kiiskin Tila Oy, Pöytyä
80 §               Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle
                      Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta, Raasin ampumarata
81 §               Ympäristönsuojelulautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2017
82 §               Lausunto Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
                      ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta
                      Perustettava yhtiö, Rantanen Pertti, Sofia ja Tuomas, Pöytyä
83 §               Ilmoitusasiat

  20160915_pöytäkirja_julkinen.pdf
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.