Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirja 28.6.2016

Kokous 4/2016                               §§ 50 - 63

50 §               Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
51 §               Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen
52 §               Ympäristönsuojelulautakunnan osavuosiraportti 1.1. – 30.4.2016
53 §               Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle
                      Perustettava yhtiö, Rantanen Pertti, Sofia ja Tuomas, Pöytyä
54 §               Maa-ainestenoton valvontaviranomaisen muutos ja vakuuksien siirto
55 §               Ympäristölupapäätös
                      MTY Riitamo Olavi, Tarja ja Viljo, Pöytyä
56 §               Ympäristölupapäätös
                      Marttilan Metsästysseura ry ja Marttilan Eräveikot ry, Marttila
57 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta
                      AA, Aura
58 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta
                      BB, Aura
59 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta
                      CC, Aura
60 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta
                      DD, Marttila
61 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta
                      EE, Koski Tl
62 §               Ilmoitusasiat
63 §               Muut esille tulevat asiat

  YSLTK_20160628_pöytäkirja_julkinen.pdf
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.