Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirja 4.2.2016

Kokous 1/2016   4.2.2016

1 §                 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 §                 Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen
3 §                 Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen
4 §                 Ympäristönsuojelulautakunnan kokousten pitoaika
5 §                 Kokouksen koolle kutsuminen
6 §                 Sisäinen valvonta
7 §                 Ympäristönsuojelulautakunnan toimintakertomus vuodelta 2015
8 §                 Ympäristönsuojelulautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2016
9 §                 Luonnonsuojelulain mukainen luonnonmuistomerkin rauhoittaminen,
                      Koski Tl
10 §               Ympäristöluvan raukeaminen
                      Reijo Nurmi, Koski Tl
11 §               Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinti
                      Neste Truck Pöytyä, Neste Markkinointi Oy, Pöytyä
12 §               Ympäristölupapäätös
                      Ari Markkula Oy, Pöytyä
13 §               Ympäristölupapäätös
                      Eko-Expert Kh Oy, Pöytyä
14 §               Ympäristölupapäätös
                      Kone-Rauhansuu Oy
15 §               Vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittymisen määrääminen ja
                      uhkasakon asettaminen BB, Koski Tl
16 §               Päätös vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisvelvollisuudesta
                      vapauttamiseksi CC, Koski Tl
17 §               Ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksojen tarkastaminen
18 §               Ilmoitusasiat
19 §               Viranhaltijapäätökset
20 §               Muut esille tulevat asiat

20160204_pöytäkirja_julkinen.pdf
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.