Kulttuurilautakunta 3.10.2016

26 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

27 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

28 § Vuoden 2016 kohdeavustusten jakaminen

29 § Vuoden 2016 tunnustuksen myöntäminen yksityishenkilölle

30 § Kulttuuritoiminta

31 § Saapuneet kirjeet

32 § Muut asiat

 
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.