Rakennuslautakunta 11.4.2017

14 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

15 §  Rakennuslautakunnan pöytäkirjojen tarkistaminen

16 §  Rakennustarkastajan päätöspöytäkirjat

17 §  Ympäristökatselmus 2017

18 §  Nuva-jäsenen osallistuminen rakennuslautakunnan kokouksiin

19 §  Mahdolliset muut esille tulevat asiat

 

Rakennuslautakunta 11042017 esityslista.pdf
Intra | © 2012 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.