Kunnanhallitus 11.9.2017

 

203 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

204 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

205 § ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN

206 § VEROVAROJEN TILITYKSET KOSKEN TL KUNNALLE 1.1.-31.8.2017

207 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.07 .2017

208 § TONTTIVARAUS / TONY PITKÄNEN

209 § TONTTIVARAUS / JOUNI SMOLANDER

210 § LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET

211 § VANHUSTEN PALVELUKESKUKSEN VARAVOIMAKONEEN HANKINTA

212 § VUOKRATALO KASPERINKULMAN TALO C PALOVAHINGON LISÄMÄÄRÄRAHAN HAKEMINEN

213 § LAUSUNTOPYYNTÖ RUDUS OY:N YMPÄRISTÖ- JA MAA-AINESLUPA HAKEMUKSESTA

214 § ASEMAKAAVOITUS / RITARIN ALUE 215 § ASEMAKAAVOITUS / SAHATIEN ALUE

216 § LAUSUNTO POIKKEAMISLUPAHAKEMUKSESTA 2017-9000

217 § OIKAISUVAATIMUS / LAUSUNTO MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSESTA / TERTTU HAAVISTO

218 § PRESIDENTINVAALI

2017, ÄÄNESTYSALUE JA ÄÄNESTYSPAIKAT

219 § VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN

220 § ILMOITUSASIAT

221 § MUUT ASIAT

 

20170911 esityslista.pdf
Intra | © 2012 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.