Yhteystiedot

Kosken Tl kunta
Härkätie 5
31500 Koski Tl

Puh. (02) 484 410

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@koski.fi

Keskustan live-kamera

Tapahtumakalenteri

Julkaistu: 09.05.2017 Muumien Retkeilykoulu 13.05.2017

Julkaistu: 24.05.2017 Kevätkonsertti 28.05.2017

Julkaistu: 24.04.2017 Ruokakoulu 8-12-vuotiaille 05.06.2017

Näytä kaikki tapahtumat

Päivähoito

Lasten päivähoidon tarkoituksena on lakisääteisten päivähoitopalveluiden järjestäminen alle kouluikäisille.  Palvelut tuotetaan päiväkotihoitona, perhepäivähoitona ja lastenhoidon tukena (yksityisen hoidontuki ja kotihoidon tuki Kelan maksamana).

Päivähoidon tavoitteena on tukea perheiden kasvatustehtävää ja edistää lapsen tasapainoista kehitystä.

Päivähoitopaikan saatuanne voitte käydä tutustumassa ennen hoidon alkua. Näin sekä lapsi että vanhemmat voivat varautua hoidon alkuun paremmin. Kun lapsi aloittaa päivähoidon, hänelle tehdään hoito- ja kasvatussopimus vanhempien ja hoitohenkilöstön kesken.

 

Päivähoitopaikan hakeminen

Hoitokausi on vuosittain 1.8. - 31.7., mutta päivähoitoon voi hakea ympäri vuoden. Päivähoitopaikkaa on haettava 4 kuukautta ennen hoidon toivottua alkamista. Mikäli päivähoidon tarve kuitenkin johtuu vanhemman työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, eikä hoitotarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on päivähoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 2 viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

 

Esiopetus

Perusopetuslain mukaista esiopetusta järjestetään 6-vuotiaille viitenä päivänä viikossa kouluvalmiuksien kehittämiseksi. Esiopetukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

 

Koululaisten aamuhoito

Ensimmäistä luokkaa käyvälle lapselle järjestetään aamuhoitoa ja koulun päätyttyä päivähoitoa kesäkuun ajalle.

 

Kuntalisä

Kosken Tl kunta otti huhtikuun 2008 alusta käyttöön kuntalisän.

Kuntalisä on perhekohtainen. Kuntalisää maksetaan 150 €/kk alle 3-vuotiaasta lapsesta. Lisän saaminen edellyttää, että perhe saa Kelalta kotihoidontuen hoitorahaa ja perheen kaikki alle kouluikäiset lapset tulee hoitaa kotona olevan vanhemman toimesta, kuitenkin 6-vuotias voi osallistua maksuttomaan esiopetukseen.

 

Varhaiskasvatussuunnitelma

Kosken Tl varhaiskasvatussuunnitelma.pdf
Intra | © 2012 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.